KURUMSAL
Real Time PCR
Orbital Çalkalayıcılar
Etüvler
Masaüstü Çok Amaçlı Santrifüjler
Tip 1 Ultra Kalite Saf Su Sistemleri
Termal Cycler PCR Cihazları
Soğutmasız Çok Amaçlı Santrifüjler
Yertipi Soğutmalı Santrifüjler
Masaüstü Vakumlu Santrifüj (Konsantratör)
Vakumlu İnkübatörler
Termal Blok & Plate Çalkalayıcılar
Tip 2 Yüksek Kaliteli Saf Su Sistemleri
Masaüstü Soğutmalı Santrifüjler
Klinik Sistemleri
Soğutmalı İnkübatörler
Vorteksler
Mini ve Mikro Santrifüjler
Tip 3 Saf Su Sistemleri
Çoklu Modül PCR Cihazları
Homojenizatörler
Çalkalamalı İnkübatörler
Tip 1 Yüksek Kapasiteli Saf Su Sistemleri
İzotermal Floresans PCR Sistemleri
Yapay İklim Kontrollü Inkübatörler
Mikroplaka (Eliza) Okuyucu & Yıkayıcılar
Termal Nem-Duyarlı Inkübatör
Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemleri
Drop-Spektrofotometre Cihazları
Hibridizasyon / Denatürasyon Sistemleri
Karbondioksitli Inkübatörler
Hızlı Manuel Tanı Kitleri
Blok Isıtıcılar
Aydınlatmalı İnkübatörler
Strip Okuyucular
Konsantrasyon Cihazları & Azot Evaporatörleri
Homothermal & Isıtıcılı İnkübatör
Fluorometreler
Fırın-İnkübatör
Sterilizasyon Üniteleri
Büyük Kapasiteli İnkübatörler
Elektroforez sistemleri
Otoklav Cihazları
Çeker Ocak & Biyogüvenlik Kabinleri